Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor: mgr Anna Piotrowska
Nauczyciele:mgr Marta Berendt- nauczyciel kontraktowy
mgr Ewa Biskup – nauczyciel dyplomowany
Anna Chrzanowska-Kuzyk – nauczyciel mianowany
mgr Małgorzata Fabiś – nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Janik – nauczyciel dyplomowany
mgr Alina Kowalewicz – nauczyciel dyplomowany  religii
mgr Dorota Łysoń – nauczyciel dyplomowany,
mgr Elżbieta Molska – nauczyciel dyplomowany, zastępca dyrektora
mgr Marcela Orczyk – nauczyciel kontraktowy
mgr Iwona Rzadkowska – nauczyciel dyplomowany 

Pracownicy administracji:
Wiesława Woźnicka
Małgorzata Figzał 

Pracownicy obsługi:
Małgorzata Cielebąk
Izabela Cyran
Karina GałkaRegina Grębska
Iwona Gubało
Danuta Kubisz
Sławomir Landa
Mieczysław Majer Pracownicy obsługi kuchni:
Monika Helwig
Ewa Duda
Julianna KondratykMagdalena Wątroba