Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor: mgr Anna Piotrowska
Nauczyciele:

mgr Marta Berendt- nauczyciel kontraktowy
mgr Ewa Biskup – nauczyciel dyplomowany
mgr Diana Szymańska- Machaj- nauczyciel stażysta
Anna Chrzanowska-Kuzyk – nauczyciel mianowany
mgr Małgorzata Fabiś – nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Janik – nauczyciel dyplomowany
mgr Alina Kowalewicz – nauczyciel dyplomowany  religii
mgr Dorota Łysoń – nauczyciel dyplomowany,
mgr Elżbieta Molska – nauczyciel dyplomowany, zastępca dyrektora
mgr Marcela Orczyk – nauczyciel kontraktowy
mgr Iwona Rzadkowska – nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Wałęsa- nauczyciel kontraktowy
mgr Joanna Sobczyńska- nauczyciel mianowany

Pracownicy administracji:
Wiesława Woźnicka
Małgorzata Figzał 

Pracownicy obsługi:
Małgorzata Cielebąk
Izabela Cyran
Karina Gałka
Regina Grębska
Iwona Gubało
Danuta Kubisz
Jurand Lenarczyk
Mieczysław Majer
Martyna Walas
Katarzyna Wierzbowska

Pracownicy obsługi kuchni:
Monika Helwig
Ewa Duda
Julianna Kondratyk
Magdalena Wątroba

Dietetyk Ewa Leszkiewicz