Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która czuwa nad jakością pracy – uczy obcowania ze sztuką (teatr, muzeum, filharmonia), przyrodą i zachowań proekologicznych.

Niemniejszą uwagę poświęca się edukacji regionalnej, kultywowaniu tradycji i patriotyzmu – organizując wycieczki umożliwiające dzieciom poznanie miasta, systematycznie zapoznając  z jego historią, legendami i zabytkami; kultywując tradycje narodowe; poznając obrzędy świąteczne, tańce i piosenki ludowe.

Oprócz zajęć prowadzonych codziennie przez nauczycielki w poszczególnych grupach, wychowankowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych bezpłatnych: zajęcia umuzykalniająco- muzyczne ; logopedia ( mgr D. Szymańska- Machaj); terapeuta pedagogiczny (N. Cackowska); pedagog specjalny ( mgr J.sobczyńska) religia ( mgr A.Kowalewicz), język angielski (E.Biskup), psycholog ( E.Lisowska)

Nauczyciele systematycznie uaktualniają przedszkolną stronę internetową.