Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor: mgr Agnieszka Janik

Zastępca dyrektora: mgr Dorota Łysoń
Nauczyciele:

mgr Marta Berendt- nauczyciel kontraktowy
mgr Ewa Biskup – nauczyciel dyplomowany
mgr Natalia Cackowska- nauczyciel współorganizujący
mgr Diana Szymańska- Machaj- nauczyciel kontraktowy
Anna Chrzanowska-Kuzyk – nauczyciel mianowany
mgr Małgorzata Fabiś – nauczyciel dyplomowany
mgr Maria Guresz- nauczyciel współorganizujący; nauczyciel początkujący
mgr Ewelina Lisowska- psycholog
mgr Alina Kowalewicz – nauczyciel dyplomowany  religii
mgr Magdalena Piotrowska – nauczyciel mianowany
mgr Marcela Orczyk – nauczyciel mianowany
mgr Iwona Rzadkowska – nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Wałęsa- nauczyciel kontraktowy
mgr Magdalena Wójciak- nauczyciel początkujący
mgr Joanna Sobczyńska- nauczyciel dyplomowany

Pracownicy administracji:
Ewa K.
Małgorzata Figzał 

Pracownicy obsługi:
Karina Gałka
Regina Grębska
Iwona Gubało
Bożena Kałużna
Danuta Kubisz
Sławomir Landa
Mieczysław Majer
Agnieszka Skalska
Ewa Leszkiewicz- dietetyk
Martyna Walas
Katarzyna Wierzbowska
Monika Helwig

Pracownicy obsługi kuchni:
Anna Kaczmarczyk
Ewa Duda
Julianna Kondratyk
Ewa Leszkiewicz
Magdalena Wątroba