Dzień w naszym przedszkolu rozpoczyna się o godzinie 6.00 i trwa do godziny 16.30.

Czas tu spędzamy na:

 • zabawach dowolnie wybraną zabawką
 • zabawach tematycznych w kącikach zainteresowań
 • zabawach konstrukcyjnych, manipulacyjnych, integracyjnych
 • rysowaniu, kolorowaniu, stemplowaniu
 • grach zespołowych i w parach
 • zabawach na placu przedszkolnym
 • spacerach i wycieczkach
 • zajęciach dydaktycznych grupowych i w zespołach
 • spotkaniach z ciekawymi ludźmi
 • zajęciach plastycznych, ruchowych, muzycznych
 • zabawach rozwijających logiczne myślenie i usprawniających mowę
 • ćwiczeniach oddechowych, artykulacyjnych, ortofonicznych, logopedycznych, słuchowych
 • pracach porządkowych i gospodarczych w sali
 • odpoczynku (maluchy- leżakują; starsze grupy- relaksacja)
 • słuchaniu bajek, opowiadań
 • przygotowywaniu przyborów i materiałów do zajęć

W ciągu dnia dzieci spożywają 3 posiłki:

 1. Śniadanie o godzinie 8.30
 2. Obiad- zupa wraz z deserem o godzinie 11.30
 3. Obiad- II danie godzinie 13.30

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia,higieny,zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci,zabawy dydaktyczne,zabawy i ćwiczenia ruchowe,zajęcia organizowane,inspirowane i prowadzone przez nauczyciela- wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

6.00- OTWARCIE PRZEDSZKOLA

 • kontakty indywidualne z rodzicami
 • swobodna działalność zabawowa dzieci z różnych grup, zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne
 • praca z małym zespołem
 • kontakty indywidualne z dziećmi

8.00-13.00- ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci- praca kompensacyjno-stymulująca
 • zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne, toaleta

8.30- ŚNIADANIE

 • zabawy i zajęcia z całą grupą- organizowanie działań zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego i w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • gry i zabawy ruchowe na powietrzu, zajęcia sportowe, kontakty z przyrodą, spacery, wycieczki
 • zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela
 • zabawa ruchowa, toaleta

11.30- OBIAD (I danie)

 • odpoczynek na leżakach (3-latki)
 • zabawy relaksacyjne, bajkoterapia ,muzykoterapia

12.00- 16.30- ZADANIA PRZEKRACZAJĄCE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

 • zajęcia dodatkowe- religia, zajęcia muzyczno- taneczne
 • wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci, spacery, zabawy i gry na powietrzu
 • zabawa ruchowa, przygotowanie do posiłku

13.30- OBIAD (II danie)

 • swobodna działalność zabawowa w sali i na powietrzu
 • obserwacje pedagogiczne
 • prace porządkowo- gospodarcze
 • kontakty indywidualne z rodzicami

16.30- ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA