Gmina Miejska Głogów informuje, iż zmianie ulega termin składania wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. 

Termin złożenia wniosku: 4.05 – 15.05 br. 

Pozostałe zasady dotyczące organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów, nie ulegają zmianie.