10.maja 2017r w Przedszkolu Publicznym Nr 20 zorganizowany został Międzyprzedszkolny Konkurs Matematyczny.  Jako przedstawiciel naszego przedszkola wytypowany został Zbyszek S. Miał możliwość wykazać się posiadaną wiedzą z zakresu matematyki. Po wylosowaniu numeru stolika, dzieci zasiadły w sali i przystąpiły do rozwiązywania zadań. W czasie sprawdzania  prac przez powołaną komisję był czas na krótki poczęstunek i wspólną zabawę.

Najprzyjemniejszym momentem było wręczanie dyplomów i nagród. Gratulujemy Zbyszkowi i wszystkim uczestnikom.