Wiatrak matematyczny – innowacyjne narzędzie dydaktyczne, służące do nauki matematyki poprzez ruch i aktywność własną dzieci w wieku przedszkolnym. Autorkami są Urszula Dąbrowska  i Izabela Żukowska.
Jest to pomoc dydaktyczna ułatwiającą nauczycielom realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarach: 4, 5, 13 i 14. Autorskie zabawy matematyczne zostały sklasyfikowane w oparciu o kręgi tematyczne profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Przy pomocy Wiatraka uczymy orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, rytmów, konstruowania gier. Kształtujemy umiejętności liczenia, dodawania, odejmowania i mierzenia oraz wprowadzamy w świat pojęć geometrycznych. Ćwiczymy koordynację, równowagę oraz sprawność manualną przedszkolaków; łączymy bodźce wzrokowe, dotykowe i ruch. Istotnym   ruchowymi. Wiatrak pobudza wyobraźnię, buduje emocje, wyzwala energię. Jest to metoda wyrażania własnej ekspresji i kształtuje umiejętność współpracy w grupie.

Wiatrak otrzymał pozytywną opinię merytoryczną wydaną przez:
1. Dr Agnieszkę Bojarską-Sokołowską z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.
2. Mgr Teresę Pupel – metodyka z Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Ta pomoc dydaktyczna przeznaczona jest dla grup do 25 dzieci. Wykonana jest z 20 wstęg w pięciu kolorach, na których nadrukowane są cyfry i figury geometryczne. Wstęgi posiadają uchwyty dostosowane do dziecięcej rączki. Po zakończeniu zabawy, możemy wstążki zwijać w rulon (świetne ćwiczenie małej motoryki) i mocować do taśmy za pomocą guzika i gumki. W ten sposób możemy również zredukować liczbę szarf, w przypadku mniejszej grupy dzieci. Całość wykonana jest z mocnych i solidnych materiałów, gwarantujących bezpieczeństwo zabawy.

Materiały dydaktyczne dołączone do Wiatraka zawierają szczegółowe scenariusze 33 zabaw, które pomagają nauczycielom w sposób oryginalny realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego, kształtując umiejętności opisane w obszarach: 4, 5, 13 i 14.
Wiatrak jest prawnie chronioną własnością, wzór został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym (RP 21667).