W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy Program Edukacyjny "Skąd się biorą produkty ekologiczne" pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program porusza ważne kwestie związane ze zdrowiem. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach jak i w zadaniach dodatkowych. Wzbogaciły swoją wiedzę podczas omawiania treści programu, ale przede …

Czytaj więcej Program Edukacyjny “Skąd się biorą produkty ekologiczne”