swieto_Niepodlegosci4444Z okazji Święta Narodowego  składamy wszystkim Rodzicom, Babciom, Dziadziusiom i Przyjaciołom naszego przedszkola, życzenia radości i pogody ducha, a także wielu powodów do dumy z wolnej Ojczyzny. Święto to przypomina nam o znaczeniu takich wartości, jak wolność, wiara i patriotyzm, które są nieodłącznie związane z niepodległością.