Z okazji Święta Narodowego Polska-flaga-2 składamy wszystkim rodzicom, babciom, dziadziusiom i przyjaciołom naszego przedszkola, życzenia radości i pogody ducha, a także wielu powodów do dumy z wolnej Ojczyzny. Święto to przypomina nam o znaczeniu takich wartości, jak wolność, wiara i patriotyzm, które są nieodłącznie związane z niepodległością.