REKRUTACJA 2017/ 2018

Data Zdarzenie
13.03 godz. 9:00 – 27.03 godz.15:00 Uruchomienie SYSTEMU dla osób zainteresowanych zapisem dziecka do przedszkola. Składanie wniosków w przedszkolach pierwszego wyboru przez rodziców/opiekunów prawnych
07.04 godz. 15:00 Udostępnienie rodzicom informacji o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli
28.04 godz. 15:00 Udostępnienie rodzicom informacji o wynikach rekrutacji – lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola publicznego oraz informacji o liczbie wolnych miejsc
02.06 godz. 9:00 – 29.08 godz.15:00 Rekrutacja uzupełniająca. Rodzice składają wnioski o przyjęcie dziecka na wolne miejsca