W roku jubileuszu 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, nasze przedszkole przystąpiło do realizacji Międzynarodowego Projektu  Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”.

Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. 

Poprzez realizację zadań tematycznych przedszkolaki  poznają historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe. 

Dzisiaj przedszkolaki zaprezentowały tańce ludowe : Trojak, Grozik i Krakowiak.