Szanowni Rodzice

 w związku z podejrzeniem ( skarga rodziców)  nauczyciela naszego przedszkola o popełnienie czynów stanowiących uchybienie godności  zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6  Karty Nauczyciela, zostało wysłane zawiadomienie do  Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim we Wrocławiu.

Rzecznik Dyscyplinarny wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie nauczycielki.

Dnia 15.01.2020r. otrzymaliśmy zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego wobec nauczycielki, które  nie potwierdziło popełnienia przez nauczycielkę czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela  lub obowiązkom, o których mowa w art. 6  Karty Nauczyciela., brak jest jakichkolwiek dowodów potwierdzających, że nauczyciel dokonał zarzucanego mu czynu.

Decyzją Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim we Wrocławiu z dnia 10.01.2020r. postępowanie wyjaśniające zostało umorzone.

Do wiadomości:

  1. Dolnośląski Kurator Oświaty
  2. Rzecznik Praw Dziecka