Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy wzięli udział w ogłoszonej przez nas akcji z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproponowaliśmy Państwu kilka  form pracy dzięki którym w ciekawy sposób przybliżamy dzieciom trudne dla nich treści dotyczące patriotyzmu.

Sądzimy, iż udział w akcji wzbudził u dzieci  więź z ojczyzną, regionem- dzieci uczą się kochać swój kraj, jego przyrodę, obyczaje i zwyczaje;  poznają  symbole narodowe, hymn  Polski, znak Orła Białego, flagę biało – czerwoną, poznają herb miasta w którym żyją i herby ważniejszych miast Polski takich jak : stolicy – Warszawy.