Spotkanie w ramach akcji “Cała Polska czyta dzieciom” W ubiegłym tygodniu gościliśmy w naszym przedszkolu Martynkę ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Głogowie, która czytała swoim młodszym kolegom i koleżankom znane i lubiane bajki. Akcja ma na celu krzewienie czytelnictwa i promowanie wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży. Od 2001r. dzięki tysiącom wolontariuszy, propagujących na co dzień regularne czytanie w domu i w szkole znacznie wzrasta świadomość społeczna dotycząca roli czytania w rozwoju dziecka.