Po przeprowadzonej analizie liczby kart zapisu na miesiące wakacyjne, decyzją Pana Prezydenta w czasie wakacji w 2020 r. pełnić będą:

LIPIEC: PP1, PP2, PP6, PP9 i PP17

SIERPIEŃ: PP3, PP10, PP15 i PP19

Zgodnie z wcześniej przekazaną decyzją, iż złożenie karty zapisu nie gwarantuje zorganizowania pracy danej placówki, dzieci zapisane do innych przedszkoli mają zapewnione miejsce wg poniższego wzoru:

LIPIEC:

– PP1 + dzieci zapisane do PP19

– PP2 + dzieci zapisane do PP3

– PP6 + dzieci zapisane do: PP5, PP7 i PP10

– PP9 + dzieci zapisane do PP20

– P17 + dzieci zapisane do: PP15, PP21 i oddziałów zorganizowanych przy SP13

SIERPIEŃ

– PP3 + dzieci zapisane do PP2

– PP10 + dzieci zapisane do: PP5, PP6 i PP7

– PP15 + dzieci zapisane do PP17, PP21 i oddziałów zorganizowanych przy SP13

– PP19 + dzieci zapisane do PP1, PP9 i PP20