W dniach od 15 do 21 września przeprowadzona została w naszym przedszkolu ewaluacja zewnętrzna. Badanie przeprowadził zespół wizytatorów ds.ewaluacji, polegało ono na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola.

Badaniem objęto 125 przedszkolaków (wywiad grupowy, rozmowy z dziećmi po obserwowanych zajęciach), 88 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 4 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć i placówki Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola:

1. “Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”.

2. “Dzieci są aktywne”.

3. “Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

Sporządzony raport dostępny jest dla Państwa na stronie Systemu Ewaluacji Oświaty: http://www.npseo.pl/action/raports

Rodzicom oraz partnerom placówki serdecznie dziękujemy za wywiad oraz wypełnienie ankiet.