W dniach od 15 do 21 września 2015 w naszym przedszkolu została przeprowadzona ewaluacja problemowa zewnętrzna przez zespół wizytatorów do spraw ewaluacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Ewaluacja problemowa zewnętrzna była poprowadzona w zakresie wymagań:

  1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci
  2. Dzieci są aktywne.
  3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Dziękujemy rodzicom i partnerom naszej placówki za współpracę oraz udział w badaniu ankietowym.