Od 1 września 2014 r -grupa”‘ O”Krasnal.[1]

I .Zmiana -dzieci przychodzą do przedszkola w godz. 7.30 do 8 .00 

Odbierane są od  godz 12.15  do 12.30

II Zmiana -dzieci przychodzą do przedszkola w  godz,12.00-do  12.15.

odbierane są od godz. 16.30 -do 17 00

Wszystkie dzieci 5-godzinne przynoszą swoje śniadanie /kanapki i napój – już od pierwszego dnia pobytu w przedszkolu .