Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Rodzicom oraz dzieciom za zaangażowanie w akcję charytatywną „Ile waży Święty Mikołaj?”.

Akcja została pomyślnie zakończona.

Panie w grupach wręczyły dzieciom dyplomy oraz słodki poczęstunek.

Zachęcamy do angażowania się w kolejne akcje charytatywne.

Pamiętajmy, że dobro wraca.