Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie działając w oparciu o § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604 ze zm.)

informuję o  częściowym zawieszeniu zajęć w grupie „Misie”  

od 15.12.2021r.do 23.12.2021.

Decyzję podjęto na podstawie uzyskania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie i Prezydenta Miasta Głogowa