WAŻNA INFORMACJA

GRUPA MYSZKI

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie działając w oparciu o § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołachi placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604 ze zm.)

informuje o zawieszeniu zajęć w grupie „Myszki”  od 21.05.2021 do 28.05.2021.

Decyzję podjęto na podstawie uzyskania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie i Prezydenta Miasta Głogowa ( WEKiS.DE.4424.43.2021)