Przedszkole Publiczne Nr 7

Informacje

 • W SP 6 przebywają dwie grupy dzieci: 3-latki i 4-latki
 • Przedszkole czynne w godzinach: 6.00-16.30

      – przyprowadzanie dzieci: 6.00-8.00

      – odbieranie dzieci: 14.15- 16.30

 • Wchodzimy głównym wejściem do szkoły ( lewa strona)
 • Przyprowadzamy dziecko/ci zdrowe

 ( bez objawów chorobowych    sugerujących infekcję dróg oddechowych)

 • Dziecko/ci przyprowadzane przez jedną osobę

(rodzic/opiekun prawny)- przy wejściu pracownik przedszkola dokonuje pomiaru gorączki, rodzic z dzieckiem wchodzi do holu; rodzic w maseczce, dezynfekuje ręce, zachowuje dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem, pracownika placówki –  min.1,5 m

 • Ogranicza się przebywanie w szkole osób trzecich,
 • W szatni przedszkolnej rodzic przebiera dziecko i wprowadza do sali-parter

           – grupa 3l: sala nr 20

           – grupa 4l: sala nr 19

 • W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: PP7- 885 580 770,     SP6- 76 833 30 31 i     SP9- 76 835 69 21
 • W SP 9 przebywają trzy grupy dzieci: 5-latki i 6-latki
 • Przedszkole czynne w godzinach: 6.00-16.30

      – przyprowadzanie dzieci: 6.00-8.00

      – odbieranie dzieci: 14.15- 16.30

 • Wchodzimy bocznym wejściem do szkoły ( lewa strona budynku)
 • Przyprowadzamy dziecko/ci zdrowe
 • Dziecko/ci przyprowadzane przez jedną osobę

(rodzic/opiekun prawny)- przy wejściu pracownik przedszkola dokonuje pomiaru gorączki, rodzic z dzieckiem wchodzi mając maseczkę, dezynfekuje ręce, zachowuje dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem, pracownika placówki –  min.1,5 m

 • W szatni przedszkolnej rodzic przebiera dziecko i wprowadza do sali-parter

           – grupa 5l: sala nr 7

           – grupa 6l: sala nr 8

           -grupa 5/6l: sala nr 10

 • W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: PP7- 885 580 770,   SP6- 76 833 30 31 i   SP9- 76 835 69 21