Szanowni Rodzice!

Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.561)
przedszkole w  dniach od 29.03 do 09.04. 2021r.,

na wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola

prowadzić będzie zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szczegóły w zamieszczonym poniżej załączniku.

W związku z powyższym proszę rodziców potrzebujących opieki nad swoimi dziećmi,
a wskazanych w rozporządzeniu o kontakt telefoniczny: 768341127 ; 885 580 770

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.