04 marca grupa Biedronek i Krasnali brała udział w koncercie w Szkole Muzycznej. Tematyką spotkania był karnawał. Wysłuchaliśmy tańców z różnych stron świata, tych nowoczesnych , jak również starodawnych, tańczonych na dworach królewskich. Utwory przedstawiali na instrumentach wychowankowie szkoły muzycznej. Grano na akordeonie, skrzypcach, gitarze, wiolonczeli , fortepianie. Każdy występ nagradzaliśmy gromkimi brawami, a nawet owacjami na stojąco.

.