Przedszkole Publiczne Nr 7 w Głogowie ogłosiło konkurs na LOGO Przedszkola w postaci symbolu graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej placówki.                Konkurs skierowany jest do dzieci, rodziców oraz przyjaciół Przedszkola. Ze względu na zaistniałą sytuację wprowadzono zmiany do regulaminu konkursu: pracę w formie elektronicznej można przesyłać na adres e-mail: pp7@www. glogow.pl   i wice@pp7.glogow.pl    do 30 kwietnia 2020r.                                                                                                                                                       Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.