Nasze przedszkolaki wzięły udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Biało-Czerwona Niepodległa” na Projekt Kartki Pocztowej w Ramach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Organizatorem konkursu jest Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci zainteresowań filatelistycznych oraz historycznych,  poszerzenie wiedzy nt. historii i funkcjonowania Poczty Polskiej oraz Historii Polski,  rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów,  krzewienie patriotyzmu.

Być może autorom naszych prac dopisze szczęście i prace ich wydane zostaną w formie pocztówki? Życzymy powodzenia!