Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszania własnych praw. W związku z tym 19 listopada 2021r. w naszym przedszkolu odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W tym dniu przedszkolaki przyszły ubrane na niebiesko – w kolorze UNICEF. Z tej okazji odbyły się zajęcia dydaktyczne przybliżające dzieciom tematykę związaną z ich prawami. Dzieci obejrzały prezentację oraz film edukacyjny o prawach dziecka. Nie zabrakło także zabaw tanecznych przy piosence o prawach dziecka, a także prac plastycznych o tej tematyce. Na koniec przedszkolaki wzięły udział w niebieskim marszu #dlakażdegodziecka.