032W dniu 02 .06. 2016 r. odbyła się XXI Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa na boisku szkolnym SP 6, organizowana przez  nasze Przedszkole Publiczne Nr 7 w Głogowie.

Celem olimpiady było propagowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych dzieci oraz upowszechnienie wzorców  postaw prozdrowotnych.W olimpiadzie brała udział grupa “Myszki” Dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział w konkurencjach i świetnie się bawiły. Wszystkie placówki otrzymały dyplomy i nagrody – wszyscy byli zwycięzcami. Organizatorom i sponsorom nagród bardzo dziękujemy.