17.05  grupa ”Myszki ”wzięła udział w Międzyprzedszkolnym Pikniku Europejskim, podczas którego dzieci poznały państwo Holandię, jego tradycje i obyczaje. Przedszkolaki uczestniczyły w różnych grach i konkursach. Dla wszystkich były przygotowane nagrody i słodki poczęstunek. Ponadto każda grupa otrzymała sprzęt sportowy dla swojej grupy przedszkolnej.