Mimo obostrzeń w związku z covid- 19 uniemożliwiających nam udział w ciekawych formach kontaktów społecznych, Szkoła Muzyczna w Głogowie wyszła do nas z ofertą- zaprezentowano nam muzyczną opowieść pt. “Tajemnice instrumentów”. Był to koncert w wersji on-line. Poznaliśmy wiele instrumentów, sposoby gry na nich, młodych muzyków- uczniów szkoły, jak również odbyliśmy wirtualny spacer po szkole muzycznej.

Serdecznie dziękujemy za współpracę.