Rodzice pracujący jeżeli planują powrót dzieci do przedszkola od 1 czerwca informują o tym dyrektora przedszkola ( nr tel.: 76 834 11 27)