SZANOWNI RODZICE

w dniu 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia 2020r. (Sylwester)

decyzją Pana Prezydenta Miasta czas pracy przedszkola

ulega skróceniu do godz. 14.00.

Zgodnie ze Statutem PP7 (§ 11, ust.6), aby przedszkole mogło pracować musi być co najmniej 10 dzieci zgłoszonych. Rodzice, którzy zapiszą dziecko do przedszkola na w/w dni i nie przyprowadzą je do placówki ponoszą pełne  koszty  wyżywienia.