20170426_095300 — kopia

 

26.04.2017 roku, cała grupa” MISIÓW” odświętnie ubrana udała się do naszej biblioteki przy ul. Budowlanych. Zanim jednak nastąpiło „pasowanie na czytelnika” dzieci musiały się wykazać znajomością bajek, umiejętnością obchodzenia się z książka oraz rozwiązać krzyżówkę. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie. Na koniec każde dziecko obdarowane zostało dyplomem i książką. Gdy wyszliśmy to wszyscy przechodnie nas zauważyli bo w rękach mieliśmy jubileuszowe balony.” MISIE” bardzo dziękują i życzą wszystkim BIBLIOTEKOM dużo czytelników!