Pasowanie na czytelnika

gif012

Podczas spotkania dzieci poprzez wiersze tematycznie związane z książką i biblioteką, odświeżyły sobie informacje dotyczące zasad korzystania z wypożyczalni i obchodzenia się z książką. Dzieci dowiedziały się także skąd wywodzi się zwyczaj pasowania, obejrzały ilustracje przedstawiające pasowanie na rycerza i zostały poddane swego rodzaju egzaminowi: był zagadki dotyczące bajek  , baśni i legend.  Okazało się, że nie ma zagadki, na którą dzieci nie znałyby odpowiedzi. Podczas pasowania każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom oraz książeczkę.