misie                                                                          “Idzie sobie przedszkolaczek, śpiewa, tańczy oraz skacze.

Dziś też powód ma do śmiania,

bo to dzień jest pasowania”

9 listopada odbyło się pasowanie MISIÓW- 3-latków na przedszkolaków.Dzieci wystąpiły dla swoich rodziców i udowodniły, że zasługują na miano prawdziwego przedszkolaka. Na pamiątkę tego wydarzenia wszyscy otrzymali dyplomy, książki i słodki upominek. Wszystkie 3 latki witamy w gronie przedszkolaków PP 7!