Dzięki hojności rodziców udało się zebrać kwotę 550 zł, które zasilą konto akcji. Organizatorka p.G.Sroczyńska podziękowała wszystkim darczyńcom słowami: “Wow, jesteście wielcy! Chylę czoła”.Grono pedagogiczne przyłącza się do podziękowań za Wasze wielkie serca. Dziękujemy!