Poinformuj Powiatowego Inspektora Sanitarnego o każdym przypadku i przekaż mu dane kontaktowe pacjenta

 

POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

 

 

Tel. 603 986 710

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

 

 

Tel. 604 883 227

 

TRANSPORT SANITARNY

 

 

Tel. 112

 

ODDZIAŁ ZAKAŹNY WE WROCŁAWIU

 

 

Tel. 71 3261327 do 31

 

ODDZIAŁ ZAKAŹNY W BOLESŁAWCU

 

 

Tel. 75 738 0120

 

E –mail Sanepidu do zgłaszania pacjenta

 

 

psse.glogow@pis.gov.pl