Dnia 01.10 2015 w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.
pobraneCelem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Na sygnał syreny alarmowej, dzieci wraz z personelem, opuściły budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren przedszkola. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek przedszkolny. W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z 5 grup przedszkolnych oraz cały personel placówki.alarm