Dnia 22.09.2022 w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia i zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji.

Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.

W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z 6 grup przedszkolnych oraz cały personel placówki .

Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.