images16 października w naszym przedszkolu miał miejsce próbny alarm pożarowy. Dzieci niczego się nie spodziewały, aż tu nagle, około godziny 10.00 rozległ się sygnał alarmowy straży pożarnej, co jak wszyscy wiemy oznacza alarm i jest wskazaniem do natychmiastowej ewakuacji. Panie  nauczycielki niezwłocznie wyprowadziły poszczególne grupy z przedszkola , kierując się trasami wskazanymi na planie ewakuacji. Po wyjściu na podwórko,  panie nauczycielki jeszcze raz sprawdziły obecność. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie . W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci/ 98/ z 5 grup przedszkolnych oraz cały personel placówki.