W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy Program Edukacyjny “Skąd się biorą produkty ekologiczne” pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program porusza ważne kwestie związane ze zdrowiem. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach jak i w zadaniach dodatkowych. Wzbogaciły swoją wiedzę podczas omawiania treści programu, ale przede wszystkim podczas wykonywania zadań praktycznych: sałatki, kanapki, koktajl. Dzięki organizowanym śniadaniom w postaci szwedzkiego stołu przedszkolaki miały możliwość samodzielnego przygotowania zdrowych kanapek. Przedszkolaki poznały logo Rolnictwa Ekologicznego. Jak się okazało wcześniej ten znak znało tylko czworo dzieci z grupy. Dużo uwagi poświęciłyśmy pracy rolnika- dzieci zrozumiały, że jest to ciężka i odpowiedzialna praca, zasługująca na nasz szacunek. Ciekawym wydarzeniem dla dzieci było również zorganizowanie zabawy tematycznej w dom i wspólne picie zdrowych herbatek.   

Poza tym dzieci brały udział w :

  1. cyklu spotkań z panią dietetyk podczas, którego dzieci rozmawiały o znaczeniu wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin; wspólnie wykonały zdrowe kanapki (z pastą jajeczną), -rozmowa na temat właściwości zdrowotnych jajek oraz oznaczeń na opakowaniach.
  2. Spotkaniu z pszczelarzem A. Rębaczem-poznanie życia pszczół, zagrożeń dla ich życia, omówiono walory zdrowotne miodu i innych wytworów pracy pszczół.
  3. Obchodach „Dnia Wody” pod hasłem „Woda zdrowia doda”.
  4. Obchodach „Dnia Marchewki”- rozmowa na temat właściwości zdrowotnych marchewki, jak rośnie ekologiczna marchewka, wykonanie sałatki.
  5. w warsztatach zorganizowanych przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkól Ekonomicznych w Głogowie – m.in. rozmawiano na temat zdrowej żywności.
  6. Obchodach „Dnia Mleka”- opowiadanie o kotku Filiku, poznanie produktów, które wykonywane są z mleka, wykonanie koktajlu mleczno-owocowego.

Dzieci odbyły również pogadankę na temat ekologicznej żywności z przedstawicielem głogowskiego Sanepidu. Każdy otrzymał książeczkę i pieczątkę wiruska.