Program edukacji ekologicznej.

 

images

Dnia 22.04.do  25. 04 .2014 r przystąpiliśmy do programu   „Edukacja ekologiczna”

Główne cele programu  to:  propagowanie ekologicznego stylu życia,  kształtowanie postaw szacunku dla przyrody i jej piękna, wyczulenie dzieci na potrzebę ochrony środowiska naturalnego,  uwrażliwienie na piękno przyrody,   poznanie form i sposobów ochrony przyrody w Polsce,  poznanie walorów środowisko naturalnego regionu.

W ramach programu  edukacji ekologicznej podjęto następujące działania ;W projekcie uczestniczyły wszystkie grupy wiekowe .Dzieci na zajęciach w grupach zapoznały się ,ze znaczeniem powietrza dla człowieka ,poszanowaniem przyrody , segregacją śmieci oraz wykorzystaniem odpadów ,poznały również  wiersze i piosenki ekologiczne .Wykonały prace ekologiczne – plastyczne

.Odbyło się spotkanie z uczniami Technikum nr6 w Głogowie .Przygotowali oni bardzo ciekawą pogadankę dla przedszkolaków. Opowiadali  o pracy leśnika i sposobach ochrony przyrody w naszych  lasach ,o zwierzętach chronionych. Jedna  z  uczennic opowiedziała  o organizacji polowań oraz uczeń II klasy Technikum nr 6  zaprezentował na przywiezionym instrumencie  dętym sygnały dawane podczas polowań. Dzieci z dużym zaciekawieniem brały  udział w spotkaniu.

W ramach projektu przedszkolaki obejrzały teatrzyk    pt. “Przygody Doktor Oli Oj Boli”. Bohaterowie spektaklu, Doktor Ola i jej asystent pies Czarek wybrali  się na wycieczkę, by pomagać chorym ,  pokazać że lekarz jest przyjacielem Dzieci ,a także  nauczyć , że o zdrowie i higienę należy dbać. Był  to spektakl interaktywny. Nasze przedszkolaki wspaniale się bawiły, uczestniczyły  m.in. w gimnastyce ze zwierzakami, śpiewały piosenki, badały się, czy wybierały warzywa, owoce z koszyczków itp. Bajka pokazała naszym przedszkolakom obraz lekarza, uczyła że trzeba dbać o zdrowie, higienę osobistą

.Na koniec projektu odbył się  „min quiz” z wiedzy ekologicznej oraz odśpiewanie piosenki ekologicznej i wręczenie dyplomów. Następnie było wspólne sadzenie roślin w ogrodzie przedszkolnym-krzewy –„migdałek’’ i   „wierzby”.