Nasze przedszkole przystąpiło do II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ”Piękna Nasza Polska Cała ”.W ramach projektu grupa  ”Kotki”oraz ”Misie” wykonały zadania przypadające na marzec: narysowały największą laurkę dla miasta , brały udział w zajęciach tematycznych”Moje przedszkole ”, w trakcie których poznały nieco historię placówki oraz oglądały stare kroniki przedszkolne. Poznały również najpopularniejszą legendę głogowską”Księżna i gołąb”.