Zabawy tematyczne wpływają na rozwój społeczno-moralny dzieci.s  Zabawa dostarcza wielu przeżyć, pomaga w rozumieniu życia codziennego,  jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju dziecka. Stanowi dominującą formę aktywności. Zabawy tematyczne przyczyniają się do kształtowania uczuć, uczą bycia odpowiedzialnym za swoje czyny oraz pokonywania nieśmiałości. Dzieci uzupełniają wiedzę na temat zawodów, uczą się podejmowania decyzji i współdziałania w zespole.