W dniach od 25 maja do 01 czerwca rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzeniem uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

Procedura odwoławcza od decyzji komisji rekrutacyjnej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów:procedura odwoławcza 2020