W związku z epidemią koronawirusa nauczyciele przeprowadzili rozmowy z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rak z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, w związku z tym prosimy, aby Rodzice dzieci, które są chore lub przeziębione,  w żadnym wypadku nie posyłali  ich do przedszkola.