odblask2

Serdecznie gratulujemy Alicji Łukijańczuk oraz Kacprowi Jaroszowi za udział w konkursie na symbol ” Ogólnopolskiego  Policyjnego Dnia Odblasków” organizowanego przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Celem działań jest zachęcenie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.policja.pl