Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Nakrętki zbiera się po to, by pokryć koszty związane z pomocą potrzebującym. Cele są różne – my zbieramy dla naszego przedszkolaka Szymonka na pokrycie kosztów leczenia. Dzisiaj przy frontowej stronie naszego przedszkola zamontowano SERCE DLA SZYMONKA, do którego mogą Państwo wrzucać plastikowe nakrętki.

Serdecznie zachęcamy do akcji. Zbieraj, aby pomagać.