06. 06 .2018 r spotkaliśmy  się przy fili nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Budowlanych  by wspólnie świętować Dzień Dziecka  z dziećmi  z Przedszkola Niepublicznego Promyk, Przedszkola Publicznego nr 5 oraz  z Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych .Był program artystyczny na który składały się tańce w  wykonaniu  dzieci.